Kullanım Şartları

Kullanım Şartları

Hem doğrudan www.bellcomturkiie.com’u hem de tüm alt alanları kullanırken ve diğer web sitelerini (bağlantılar) kullanırken tüm işlemler için geçerli olduğundan, kullanmadan önce lütfen hüküm ve koşullarımızı (1 Eylül 2012 itibariyle) dikkatlice okuyun. Bellcom Services şunları sunar:

Bellcom Services
Hubstrasse 101
CH-9500 Wil
Switzerland

 

Ücretlere genel bir bakış için lütfen www.bellcomturkiye.com/ucretler adresine gidin veya İletişim Formu.

 

I. Allgemeine Bedingungen

§ 1 Platform Bellcom Services web sitesi, kayıtlı üyelerin, yasal hükümleri veya genel hüküm ve koşulları ihlal etmemeleri koşuluyla, hizmetlerin reklamını yapabileceği veya bir açık artırma olarak çalışabileceği bir platformdur. Bellcomturkiye.com tarafından yorum yapma zorunluluğu yoktur. Bellcomturkiye.com herhangi bir yasal ihlalin farkına varırsa sorumlu mercilere sorulmadan haber verme hakkını saklı tutar. Bellcomturkiye.com’un kendisi sadece bir temsilcidir ve hiçbir şekilde sözleşme ortağı olamaz.

 

§ 2 Sözleşmeli ortakların kaydı 1. Özel veya ticari müşteriler önce bellcomturkiye.com’a üye olarak kayıt olurlar ve bir üye hesabı alırlar. Kaydolarak, bu genel hüküm ve koşulları kabul etmiş olursunuz. Kayıtla birlikte bellcomturkiye.com ile üye arasında sitenin kullanımına ilişkin sözleşme imzalanır. Kayıtlar sadece yasal yaştaki gerçek kişilerden veya tüzel kişilerden iç ve dış hukuk kapsamında kabul edilmektedir. Tüzel kişiler için sicildeki ilgili kaydın kanıtı bellcomturkiye.com adresinden talep edilebilir. Tam adı, posta adresini, telefon numarasını ve geçerli bir e-posta adresini girin. İsim olarak e-posta adresi yeterli değildir. 2. Yükleniciler, yalnızca bu alan için düzenlenmiş bir iş kaydı varsa, bu bellcomturkiye.com tarafından talep edildiğinde faksla sağlandığında veya ticaret sicilinde gerekli bir giriş varsa, ilgili siparişleri kabul etme ve ilgili teklifleri verme hakkına sahiptir. Bellcomturkiye.com 3. Kayıt olurken, yüklenici ve müşteri henüz tahsis edilmemiş bir kullanıcı adı ve şifre seçer. Üye adı, böyle bir ticari markayı kullanma yetkisi olmadıkça bir e-posta adresi, bir İnternet adresi veya korunan bir şirket veya ticari markadan oluşamaz. UnderTool.de, şüphe durumunda belirli bir şirket adını kullanmak için yetki belgesi talep etme hakkını saklı tutar. 4. Bellcomturkiye.com, bu tür ihlallerin ortaya çıkması durumunda ya önceden uyarıda bulunarak ya da önceden ihlal durumunda üyeyi foruma katılımdan muaf tutma hakkını saklı tutar. Bellcomturkiye.com, üyelerden hiçbir şekilde şifre istemeyeceğini ve sadece bilinen şifreleri ve diğer verileri devir talep edilmesi halinde yetkili acentelere teslim edeceğini taahhüt eder.

 

§ 3 Kullanıcı sözleşmesinin temelleri Bellcomturkiye.com, forumu yalnızca veri kontrolü, değerlendirme ve ödeme davranışının izin verdiği ölçüde kullanıma açmakla yükümlüdür. Geçici işlevsel kısıtlamalar, size zararlar için talepte bulunma, fiyatı düşürme veya yeniden çalışma veya ücretleri ve diğer masrafları tazmin etme hakkı vermez. Bu aynı zamanda, gerekli bakım çalışmaları nedeniyle veya bellcomturkiye.com’un sorumlu olmadığı bir elektrik kesintisi veya ağ arızası durumunda sunucu kullanılabilirliğinin geçici olarak sınırlandırılması için de geçerlidir.

 

§ 4 Ücretler Ana sayfadaki ücret bilgilerinde yer alan ücretler, yüklenici tarafından karşılanır. Ücretler fatura ile alınır, fatura otomatik baskı için elektronik olarak gönderilir. Bellcomturkiye.com, bir müzayedeye dahil olanların yaptığı harcamalar için sorumluluk kabul etmez. Bir müzayedenin erken sona ermesi e-posta ile info@bellcomturkiye.com de bildirilmelidir, bu amaçla müzayede tahrifat yapılmamalıdır.

 

§ 5 Engelleme, iptal, fesih Kanuni hükümlerin, üçüncü şahıs haklarının, bu hüküm ve koşulların ihlali durumunda veya belirli bir suç işleme teşebbüs şüphesi olması durumunda, bellcomturkiye.com üyeleri geçici veya kalıcı olarak bloke etme hakkını saklı tutar. Bir üye hesabının kabul edilemez bir şekilde devredilmesi veya ilgili hizmetlerin kötüye kullanılması veya “mesaj kutusu” işlevinin kötüye kullanılması durumunda, 5 veya daha fazla parçanın tekrarlanan olumsuz incelemeleri durumunda, yanlış veya eksik adresler kullanılırsa son bir blok oluşur. doğrudan bir iş, kendi kendini tanıtma talebi veya bellcomturkiye.com’u atlamak için bizimle iletişime geçme talebi olarak. Birden fazla üye hesabı olan bir üye de bu üye hesaplarından engellenebilir. Kullanıcı sözleşmesi, üye tarafından herhangi bir sebep göstermeksizin info@bellcomturkiye.com veya bellcomturkiye.com’un kendisi tarafından istediği zaman feshedilebilir, ancak başka bir bellcomturkiye.com üyesi ile henüz tamamlanmamış bir sözleşme sırasında feshedilemez. Yüklenici için bildirim süresi her zaman kayıttan sonra 11 aydır. E-posta ile veya yazılı olarak. Aksi takdirde yüklenici ile bellcomturkiye.com arasındaki sözleşme otomatik olarak uzatılacaktır.

 

§ 6 İncelemeler Üyeler, sözleşmeyi imzalarken verilen verilerin doğruluğuna karşılıklı olarak ikna etmekle yükümlüdür. Bellcomturkiye.com bu amaçla diğer üyelerin güvenilirliğinin derecelendirileceği bir derecelendirme sistemi kurar. Sadece bellcomturkiye.com forumunun kullanımıyla ilgili derecelendirmelere izin verilir. Yanlış derecelendirmeler derhal kalıcı bir yasağı haklı çıkarır. İncelemeler gerçekçi tutulmalıdır. Tutarsız değerlendirmeler, geçici ve tekrarlanan durumlarda kalıcı bir yasağı haklı çıkarır. Sözleşmenin uygulanmasıyla doğrudan ilgili olmayan incelemeler yasaktır. Yanlış bir değerlendirme durumunda üyeler, özel hukuk kapsamında itiraz etme hakkını açıkça saklı tutar. Bellcomturkiye.com, derecelendirmeleri kesinlikle incelememektedir.

 

§ 7 Yasaklanmış siparişler Hem müşterilerin hem de yüklenicilerin, forum aracılığıyla yasal hükümleri ihlal eden veya ahlaka aykırı olan ve yükleniciyle ilgili gerekli kamu hukuku onayı olmadan gerçekleştirilebilecek hizmetlere sahip olmaları yasaktır. Bellcomturkiye.com kamu hukuku, sosyal hukuk veya mali hukuk düzenlemelerine uygunluğu kontrol etmez. İlgili sözleşme ortağı, kontrol etmekten sorumludur. Bellcomturkiye.com platformunun izin verilebilir veya yasaklanmış her türlü reklam için kullanılması yasaktır. İlgili yüklenici, asgari miktarlar sağladıkları sürece, ücret düzenlemelerine uymaktan sorumludur. Bu tür ücret tarifelerine uyulmaması, herhangi bir zamanda yasaklanmaya neden olabilir Bellcomturkiye.com’un bu konuda herhangi bir izleme veya inceleme yükümlülüğü yoktur.

 

§ 8 Veri alışverişi İki üye arasında bir sözleşme yapıldığında, bellcomturkiye.com iletişim kurmak için gerekli olan verileri sağlar, ancak yanlış, eksik bilgiler, yazım hataları, yanlışlıkla tekrarlanan siparişler veya yanlış verilen siparişler için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu bağlamda, sağlayıcı yalnızca sorumludur. Verilecek teklif fiyatı, ilgili yasal katma değer vergisini içeren nihai fiyattır. Sözleşme ortağı, aktarılan verilere önceden yazılı onay vermediği sürece, neden veya amaç ne olursa olsun, üyelerin ilgili sözleşme ortağının verilerini aktarması yasaktır. II. Sözleşmenin imzalanması § 1 Çevrimiçi müzayedeler için bir sözleşmenin imzalanması Teklifler yayınlandığında ve bir teklif kazanıldığında, satıcı ile teklif veren arasında, teklif süresi içinde en düşük teklifi veren teklif sahibinin sözleşmeye dayalı olduğu bir sözleşme yapılır. ortak. Yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme, bellcomturkiye.com üzerinden veya sadece üyeler arasında oluşturulmaz. III. Sorumluluk § 1 Sorumluluktan muafiyet Üye, bellcomturkiye.com’u diğer üyelerin veya üçüncü kişilerin, hem verilen siparişler, içeriği, sunumu ve buna ilişkin değerlendirmeler açısından olası yasal ihlaller nedeniyle bellcomturkiye.com aleyhine ileri sürebilecekleri tüm iddialardan muaf tutmaktadır. Yine de bellcomturkiye.com’un tazminat talebinde bulunulması halinde üye, tüm yetkili makamlar için gerekli yasal işlem masrafları da dahil olmak üzere dahili olarak tüm tazminat taleplerini üstlenir. Üyelere göre bellcomturkiye.com, bir çalışanın veya ortağın herhangi bir kusuru sadece bu kapsamda bellcomturkiye.com’a atfedilebilecek şekilde, yalnızca kasıtlı kasıt veya ağır ihmal durumunda meydana gelen zarardan sorumludur. Aksi takdirde, özellikle kar kaybı veya diğer giderler için değil, doğrudan, dolaylı hasarın değiştirilmesi konusunda hiçbir sorumluluk yoktur. Bellcomturkiye.com ayrıca, yalnızca sözleşme imzalandığında tipik olarak öngörülebilen hasarlardan girişimcilere karşı sorumludur. Bu, üyenin yasal statüsüne bakılmaksızın geçerlidir. § 2 Yargı yeri İzin verildiği ölçüde, St. Gallen bölgesi yargı yeri olarak kabul edilir. § 3 İletişim Üyeler ile bellcomturkiye.com arasındaki bildirimler genellikle elektronik olarak e-posta yoluyla yapılır. Bir üyenin posta adresi ve e-posta adresinin üye tarafından güncellenmesi gerektiği yazılı forma izin verilir. Bilinen son posta adresi veya e-posta adresi bellcomturkiye.com için geçerlidir.Kullanım koşulları genel hüküm ve koşullarda düzenlenmiştir. …

Pin It on Pinterest

Bir siparişiniz varsa, formumuzu ücretsiz olarak doldurun ve hemen çeşitli firmalardan / ustalardan birkaç teklif alacaksınız.
Ücretsiz kayıt olun ve siparişinizi yayınlayın

Bir şirket / zanaatkar olarak sürekli yeni müşteriler aramalısınız. Bellcom'a kaydolun ve yakında bölgenizden ve tüm Türkiye'den yeni sorular alacaksınız.
Şirketler / zanaatkarlar için ücretsiz kayıt

Giriş